DEZINFEKCIJSKO SREDSTVO ZA POVRŠINE 1l

  • Šifra: 1000013
  • Razpoložljivost: Na zalogi
  • DEZINFEKCIJSKO SREDSTVO ZA POVRŠINE 1l
Količina Cena/kos
1 8.53 €
Brez DDV: 6.99 €

Izdelek: BENDESOL Nevtralno, hitro delujoče dezinfekcijsko sredstvo na osnovi etanola za razkuževanje površin
Volumen: 1 liter
Vsebuje aktivno snov: etanol (710 ml/l; 71% (v/v)).
Namen uporabe: Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (PT 2).
Uporaba: Proizvodi, ki se uporabljajo za razkuževanje površin, materialov, opreme in pohištva ter se ne uporabljajo v neposrednem stiku s hrano ali krmo. Po ocišcenju površin, materialov, opreme in pohištva z nevtralnim detergentom se nato nanese še biocidni produkt Bendesol, ki se ga pusti delovati 1 minuto. Biocidni produkt se na površine nanese nerazredcen s krpo ali pa se na njih razprši s pršilko.

Volumen: 1000ml

Stavki o nevarnosti:
H225 Lahko vnetljiva tekocina in hlapi.

Previdnostni stavki:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti loceno od vrocine, vrocih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih imate in ce to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P403 + P235 Hraniti na dobro prezracevanem mestu. Hraniti na hladnem.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Opozorilna beseda: Nevarno

Dobava 5-7 delovnih dni


Podobni izdelki

HIGIENSKA ZAŠČITNA MASKA 3-SLOJNA

HIGIENSKA ZAŠČITNA MASKA 3-SLOJNA

Zaščitna maska, zasnovana za vsakodnevno uporabo. Zaščitna maska je izdelana iz trpežne in pop..

0.12 € Brez DDV: 0.10 €

TEKOČE DEZINFEKCIJSKO SREDSTVO 80% 5L

TEKOČE DEZINFEKCIJSKO SREDSTVO 80% 5L

Tekoče dezinfekcijsko sredstvo hitro in učinkovito uničuje viruse z ovojnico. Deluje tudi proti vir..

27.94 € Brez DDV: 22.90 €

HIGIENSKA POSTAJA - STOJALO ZA DEZINFEKCIJO Z AVTOMATSKIM DOZIRNIKOM ZA GEL (850 ml)

HIGIENSKA POSTAJA - STOJALO ZA DEZINFEKCIJO Z AVTOMATSKIM DOZIRNIKOM ZA GEL (850 ml)

Stojalo za dezinfekcijo - higienska postaja je namenjena brezkontaktnemu razkuževanju rok.Vgrajen ..

145.18 € Brez DDV: 119.00 €

HIGIENSKA POSTAJA - STOJALO ZA DEZINFEKCIJO Z AVTOMATSKIM DOZIRNIKOM ZA GEL ALI TEKOČINO (1000 ml)

HIGIENSKA POSTAJA - STOJALO ZA DEZINFEKCIJO Z AVTOMATSKIM DOZIRNIKOM ZA GEL ALI TEKOČINO (1000 ml)

Stojalo za dezinfekcijo - higienska postaja je namenjena brezkontaktnemu razkuževanju rok.Vgrajen ..

169.58 € Brez DDV: 139.00 €